Özgeçmiş

Hakkımda

Özgeçmiş

21 Mart 1977’de Balıkesir / Gönen’de doğmuş ve ilk-orta öğrenimini de bu ilçede, lise öğrenimini ise İstanbul Üsküdar Fen Lisesi’ nde tamamlamıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ettiği öğrenim hayatında 2000 yılında bu fakülteden mezun olarak meslek hayatına başlamıştır.

Sırasıyla 2001-2003 yılları arasında Balıkesir Manyas Akçaova Sağlık Ocağı’nda pratisyenlik görevini yerine getirmiştir. 2003 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ana dalında ihtisas yapma hakkını kazanmış, 2008 yılında uzman hekim ünvanını almıştır. 2008-2009 yılları arasında Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi’ nde İç Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim dalında üst ihtisas yapma hakkı kazanmış olup 2013 yılında Gastroenteroloji Uzmanı ünvanını da almıştır.

2013-2017 yılları arasında Manisa Devlet Hastanesinde, 2017-2021 yılları arasında da Manisa Şehir Hastanesinde görev yapmıştır. 2021 yılında devlet görevinden ayrılarak Manisa ilinde özel muayenehanede görev yapmaya devam etmektedir. Erhan ERGİN evli ve iki çocuk babasıdır.

Üye Olunan Kuruluşlar

Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Türk Karaciğer Vakfı
Bülent Koşmaz Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

Tıbbi İlgi Alanları

Endoskopi ve kolonoskopi
Endoskopik polipektomi
Mide, bağırsak kanamalarının endoskopik tedavisi
Safra Kanalı taşlarına ERCP ile müdahale
Enteral / Parenteral beslenme amacıyla (PEG , PEJ) beslenme tübü yerleştirilmesi
Barsak darlıklarında ve Akalazya’da balon dilatasyonu ve stent uygulanması
Hemoroid Bant Ligasyonu
Hepatoloji (Tüm karaciğer hastalıkları özellikle karaciğer yağlanması, hepatit B, hepatit C)
İltihabi Barsak hastalıkları (Ülseratif Kolit , Crohn)
Çölyak hastalığı

Bilimsel Yayınlar

1. Asetaminofen İntoksikasyonu Sonrası Karaciğer Yetmezliği Gelişmeden Renal Yetmezlik Gelişen Bir Olgu; Arif YÜKSEL, Vatan BARIŞIK, Erhan ERGİN, Dinçer ATİLLA, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 6, 359-361
2. Nedeni Bilinmeyen Ateşle Prezente Olan bir Sistemik Lupus Eritematozis Olgusu; İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 13(3): 91-94, 2007 Şükran Köse, Erhan Ergin, Vatan Barışık, Arif Yüksel, Ayhan Gözaydın
3. Kriyoglobulinemik Lökositoklastik Vaskülit ve İmmun Kompleks Aracılı Glomerulonefrit ile Prezente Olan Enfektif Endokardit Olgusu Arif Yüksel, Vatan Barışık, Erhan Ergin, Uğur Alfatlı; İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 13(2):45-50,2007
4. WGO Regional Meeting with the 28 th Turkish Gastroenterology Week November 16-20, 2011; Antalya Poster Presentations (PP 121- Clinicopathologıc Analysıs of Lymphocytic Gastritis) Necla Osmanoğlu, Ahmet Aydın, Erhan Ergin, Başak Doğanavşargil
5. Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2011; 59(4): 374-37 Pervin KORKMAZ EKREN, Erhan ERGİN, Tuncay GÖKSEL, Nazan ÖZSAN, Mine HEKİMGİL
6. Biyobenzerler; Erhan Ergin, Nevin Oruç Güncel Gastroenteroloji Dergisi Cilt:18 Sayı:3: 313-318, 2014
7. Aterosclerotik Süreçte Obesite ile Ortalama Trombosit Hacmi Yüksekliği İlişkisinin Değerlendirilmesi Erhan Ergin, Arif Yüksel, H. AfşinVural, Özlem Ergin, Serkan Yıldırım, Mehmet Atakaya, Pelin Pınar, Özden YILDIRIM AKAN, Zeynep Gülsüm GÜÇ, Metin Akıncılar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2013;17:158-162
8. IMPACTS OF PROGNOSTIC SCORES ON SHORT TERM MORTALITY IN LIVER CIRRHOTIC PATIENTS WITH HEPATORENAL SYNDROME Erhan Ergin, Rukiye Vardar, Ömer Özütemiz INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH Volume-7 | Issue-3 | March-2018 | ISSN No 2277 - 8179 | IF : 4.758 | IC Value : 93.98
9. Yılan sokması sonucu dissemine intravaskuler koagulasyon ve akut böbrek yetmezliği gelişimi A Yüksel, E Ergin, V Barışık FÜ Sağ. Bil. Tıp Derg 23, 37-39
10. Kolonoskopi yapılacak hastalarda bağırsak temizliğine öz etkililik düzeylerinin etkisi E YILMAZ, A Aslan, E ERGİN Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (4), 192-198;2018 Prognosis and risk factors of ERCP pancreatitis in elderly E Ergin, N Oruç, G Ersöz, O Tekeşin, Ö Özütemiz Scientific Reports 11 (1), 1-6
11. Effectiveness and safety of orally administered silymarin (milk thistle) for pegylated interferon unresponsive chronic delta hepatitis patients M Aydin, E Ergin, ET Tuncel, Y Dirik, S Ozluk, H Guducuoglu, AC Dulger Medical Science and Discovery 8 (7), 428-431
12. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (1): 1-6, 2017 HELİKOBAKTER PYLORİ ERADİKASYONU İLE AZALAN ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE ENDOTELİN-1 (ET-1) SEVİYELERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Arif YÜKSEL1, Erhan ERGİN2, Bülent ALKAN1, Didem YÜKSEL3, Giray BOZKAYA4, Ege KARAMANCI1, Oktay BİLGİR1
13. Coffee toxicology, processing of the coffee and liver diseases (is it a miracle of nature?) E Ergin, O Tokusoglu, H Vural. Journal of Food Processing and Preservation 45 (4), e15243;2021
14. Autoimmune Pancreatitis after a Seven-Year History of Suspicious Pancreatic Cancer E Ergin, N Oruc, Ö Özütemiz Case Reports in Gastroenterology 15 (1), 195-201;2021
15. Fundic gland polyps in atypical view ET TUNCEL, M AYDIN, E ERGİN Turkish Journal of Internal Medicine 3 (Supplement 1), 52-54;2021

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.